Drukuj

Regulamin promocji

Regulamin promocji w sklepie internetowym:

 1. Udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na regulamin promocji.
 2. W promocji mogą wziąć udział osoby posiadający wykupiony kupon promocyjny.
 3. Promocja jest realizowana w 60 dni od chwili zakupienia kuponu promocyjnego.
 4. Klientom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za zakupiony kupon.
 5. Zniżki z kuponu rabatowego nie łączą się z aktualnymi promocjami w Klinice Look-Medica.
 6. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zabiegu w przypadku braku wcześniejszej rezerwacji telefonicznej terminu zabiegu.
 7. Niezgłoszenie się Klienta na umówiony zabieg w przypadku nieodwołania powyższego na 24 godziny przed terminem zabiegu skutkuje utratą ważności kuponu promocyjnego.
 8. Uczestnbikiem promocji może być osoba pełnoletnia.
 9. W przypadku równoczesnego trwania dwóch różnych promocji klient może brać udział w jednej z nich.
 10. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie klienta do zabiegu z powodu przeciwskazań medycznych stwierdzonych przez fachowy personel medyczny Kliniki .
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.